Sessioner – Samtal & Panel

Sessioner – Samtal & Panel pågår i konferensklokalen på Stora Skuggans Värdshus. Sessionerna är för alla som har lust att ta aktivt del om dessa spännande aktiviteter.

I lokalen ryms det max. 40 personer (biosittning). Det är därför först till kvarn som gäller – och det är inte möjligt att reservera plats.

OBS! Fredagens workshop om terroir och ursprung samt FILMHÖRNAN pågår i konferensrummet på Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Byggnaden ligger bredvid Stora Skuggans Värdshus.

Torsdag 1 september

Föreläsning & workshop – ”Vad är kulturspannmål och hur smakar dom?”

Gamla spannmålsgrödor har många olika namn. De kan benämnas kulturspannmål, kultursorter, lantsorter eller historiska sädesslag. Det finns ingen exakt definition av kulturspannmål, men det betecknar ofta ursprungliga sorter från det tidiga jordbruket som inte har genomgått modern förädling. Karin Wendin och Karin Gerhardt från SLU håller en föreläsning/workshop i ämnet.

När? Torsdag 1/9 kl 12.30-13.30
Var? Föreläsningen kommer hållas i konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus. Drop-in, först till kvarn, begränsat antal platser. Arrangeras av Eldrimner.

Föreläsning – Måltidsturism med Visit Sweden

Bianca Brandon-Cox, specialist inom måltidsturism på Visit Sweden, kommer under ca 45 minuter att berätta om Sveriges position som hållbar destination, om de medvetna resenärernas önskemål och förväntningar samt hur man bäst når målgruppen med spetsig marknadskommunikation.

Bianca kommer även att presentera väl utvalda delar från Visit Swedens nya trendrapport som kommer ut hösten 2022.Slutligen kommer Bianca även att ge sina bästa tips från Steg för steg-guiden för att lyckas inom måltidsturism.

När? Torsdag 1/9 kl 14.00-15.00
Var? Föreläsningen kommer hållas i konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus. Drop-in, först till kvarn, begränsat antal platser. Arrangeras av Eldrimner.

Småskalig livsmedelsproduktion baserad på traditionell kunskap – vilka utmaningar ser vi?

Sametinget har sedan 2021 regeringens uppdrag att utgöra tematisk fokalpunkt för artiklarna 8j och 10c i Konventionen om Biologisk mångfald. Artiklarna handlar om traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk och Sametingets uppdrag innefattar både árbediehtu, samisk kunskapstradition och annan kunskapstradition i Sverige.

Panelen lyfter frågor som berör livsmedelsföretagande, vilka gemensamma nämnare och behov som finns, oberoende om man arbetar med fiske, renskötsel eller fäbodbruk. Vad kan beslutsfattare och myndigheter göra för att underlätta för företagen?

När? Torsdag 1/9 kl 15.30-16.30
Var? Föreläsningen kommer hållas i konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus. Drop-in, först till kvarn, begränsat antal platser. Arrangeras av Eldrimner och Sametinget.


Fotograf: C-J Utsi

Fredag 2 september

Session – Future Food Tourism – Slow, Sustainable and Regenerative? (ENG)

Träffa Jens Heed fredagen den andra september på årets #TerraMadreNordic. Jens kommer att moderera en session där vi diskuterar framtidens måltidsturism och förhållandet mellan begreppen Slow Food Travel och hållbar och regenerativ måltidsturism. 

Du kommer få chansen att lyssna på en paneldiskussion bestående av nordiska entreprenörer och experter som lyfter frågan, vad som som behöver göras för att rusta sig för en bättre framtid genom måltidsturism. Bland deltagarna möter du också Pål Drønen, som arbetar med Slow Food Travel-konceptet och är styrelseledamot i Slow Food i Norden. 

Om Jens; han är rådgivare och förändringsledare, för förändring av livsmedelssystemet. Med en bakgrund inom nationell livsmedelspolitik har Jens arbetat för Visit Sweden med ett nationellt projekt för att utveckla Sverige till en hållbar mat och dryckes destination. Nu arbetar han med idéer för att använda gastronomi som ett verktyg för att utveckla samhälle och kultur i en positiv riktning.

Sessionen “Future Food Tourism – Slow, Sustainable and Regenerative? Äger rum fredag 2 september kl.12-13.30 i konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus (på engelska).

Workshop: Nordiskt terroir och ursprung (ENG)

Produkter märkt med ursprung ger ekonomisk resiliens för producenten, understödjer lokal biodiversitet och regenerativa och resilienta matsystem. Från konsumentens perspektiv ger ursprungsmärkning också ökat förtroende. Under denna workshop ges inspiration genom bra exemplen och vi diskuterar hur vi kan öka resiliens regionalt och nationellt i Norden genom information och märkning av terroir och ursprung.

Workshopen leds av Marjo Särkkä, som är forskare på Ruralia Helsingfors Universitet. Marjos specialintressen rör sig kring geografisk beteckning och ursprung, matens anseelse och rykte samt konsumentförtroende för mat.

Worskhopen äger rum fredag 2 september kl. 12-13.30 i Kungliga Djurgårdsförvaltningens konferensrum.

 

Session: Hållbara val för direkt handel, marknadskanaler och logistik för småskaliga livsmedelsproducenter (ENG)

Alternativen för småskaliga hantverk producenter att hitta nya marknadskanaler och logistiklösningar är idag många fler än för bara fem år sedan. Från återupptäckten av fysiska marknader till utvecklingen av plattformar som erbjuder digitala lösningar för handel, logistik och marknadsföring, är det nu lättare att komma åt marknaden och skapa kortare och mer hållbara leveranskedjor.

Under denna session kommer vi att lyssna på inspirerande exempel från de nordiska länderna och regionerna för hur en vardag med flera val av marknadskanaler, kan erbjuda hållbara lösningar och närmare kontakt med konsumenten. En paneldiskussion kommer att lyfta de olika marknadskanalerna och de olika alternativen de erbjuder till både mathantverkaren och konsumenten. Frågor som vem driver efterfrågan? Hur påverkar det utbudet av produkter? Vilka val ska mathantverkarna göra? Hur väljer man “rätt” marknadskanaler och lösningar? Och framtiden för både direkta och indirekta marknadskanaler kommer att diskuteras.

Sessionen avslutas med ett Call to Action – vad kan vi göra tillsammans i Norden för att stärka och utveckla marknadskanalerna?

Sessionen modereras av Jannie S. Vestergaard/Slow Food i Norden

Sessionen äger rum fredag d. 2. september kl. 14-15.30 i Konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus.

 

HUVUDSESSION: Regenerativa och resilienta matsystem (ENG)

Fredagens huvudsession kommer att handla om Terra Madre Nordics huvudteman. Sessionen börjar med en kort inspirationsföreläsning med exemplen på regenerativa och resilienta matsystem – vad är det och hur fungerar detta? Påföljande paneldiskussioner lyftar olika aspekter, t ex från de filosofiska perspektiven på effekten på jorden när matsystemen ändras mot mera regenerativa tillvägagångssätt till de praktiska perspektiven när den regenerativa lantbrukaren arbetar med att förbättra jordhälsan.

Sessionen mynner ut i ett gemensamt Call to Action kring hur vi tillsammans kan agera för att ändra matsystemen.

Fredagens huvudsession modereras av Line Gordon, ledare av Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet. Jannie Vestergaard, Slow Food i Norden är medmoderator.

Om Line Gordon: Som forskare är Gordon särskilt intresserad av hur avsiktliga och oavsiktliga handlingar på ett ställe kan påverka systemförändringar någon annanstans. I sin forskning är hon särskilt intresserad av hur hushållning med vatten och mat kan bidra till en hållbar och motståndskraftig framtid. I sin forskning integrerar hon insikter från resilienstänkande, markanvändningsförändring, livsmedelssystem, hydrologi och social-ekologiska system. Hon har arbetat med småskaliga bönder i Afrika, globala modeller för interaktioner mellan markanvändning och nederbörd och kulinariska innovatörer i jakten på lösningar på den nuvarande hållbarhetskrisen. Hon sitter i styrelsen för EAT Foundation, en vetenskapsbaserad global plattform för transformation av livsmedelssystem. Ett av hennes nyckelintressen när det gäller förändring av livsmedelssystem är relaterat till strävandet efter förändringar, särskilt i Norden.

Sessionen äger rum fredag 2 september kl 16-18 i Konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus

Terra Madre Nordic Manifesto 2022-2024

Terra Madre Nordics manifest skrevs under den första upplagan av Terra Madre Nordic i Köpenhamn, Danmark april 2018. Manifestet är ett vägledande dokument för alla Slow Food-medlemmar och gemenskaper att inspireras av och följa. I denna session uppdaterar vi manifestet tillsammans och beslutar om ‘Call to Action’ för den kommande perioden. Det nya manifestet kommer att grunda sig i det arbete som utförs i det globala Slow Food-nätverket i mer än 160 länder.

Du kan läsa Terra Madre Nordic Manifesto 2018 här (på engelska)

Kom och var med på denna viktiga Slow Food-aktivitet för alla nordiska Slow Food-vänner som äger rum fredag 2 september kl. 19.15-20 i Smakverkstads-tältet.

MIDDAG för alla Slow Food i Norden-vänner! Stora Skuggans Värdshus håller öppet till tio och det tänkte vi utnyttja med att fira manifestot och Terra Madre Nordic tillsammans! Vi har prel. bokat 20 platser i restaurangen (men fler får plats) – du kan reservera en plats här – först till kvarn! Fyll i formen här!

FILMHÖRNA – film om regenerativa och resilienta matsystem (ENG)

Vi har fått möjligheten för att visa ett par spännande filmer under Terra Madre Nordic. Filmerna visas i Konferensrummet på Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Kl. 14-15.45 The Bountiful Land (Iceland, 2019, 97 min)

Kl. 14-14.10 Dokumentären presenteras av filmmakaren Ásdis Thoroddsen (på engelska).

The documentary is about the Icelandic food tradition and the changes that have taken place in the diet of Icelanders. The story is told with the help of the late Elín Methúsalemsdóttir and her family. Elín sat as a child at the stone hearth of her mother in a turf farm, where she later took over as the woman of the house. In the sixties she moved into a modern house next to the old one. Later her daughter took her place and her grandson is now preparing to take over as farmer. The interview with Elín takes us to places in Iceland where we visit food producers and food experts of various kinds.

By Ásdís Thoroddsen, www.gjola.is

Dokumentären är på isländska textad på engelska 

Kl. 16-16.40 Skogsträdgården på Rydeholm, en intervju med Anders Lindén (Sweden, 2022, 38 min.)

Kl. 16.-16.10 Dokumentären presenteras av Christina Schaffer. Christina är svensk delegat i den europeiska agroforestryorganisationen EURAF 2022 och forskar på agroforestrysystem i Sverige på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon är även anställd som lärare på Stockholms universitet. Christina kombinerar teori, praktik, nätverkande och annan kunskapsspridning rörande agroforestry, och är bl a aktiv i föreningen Agroforestry Sverige.

Skogsträdgården på gården Rydeholm tornar upp sig som en oas av jordhälsa och mångfald, omgiven av en monokulturöken av spannmål, raps och sockerbetor på skånska Söderslätt. De huvudsakliga trädgrödorna är äkta kastanj (Castaneva sativa) valnöt (Juglans regia), hassel (Corylus), men också koreansk tall för pinjenöt (Pinus koraiensis), mandel (Prunus dulcis), ginkgo (Ginkgo biloba) och araucaria (Araucaria araucana). Biologisk mångfald, ekosystemtjänster som är likvärdiga med vilda, skogsliknande miljöer och självregeneration har här ställts upp som jämbördiga målsättningar med livsmedelsproduktionen. Den långsiktiga visionen är att kunna ersätta de anuella grödorna med produktion från träd; äkta kastanj och araucaria (som producerar frön) som ersättning för spannmål. Hasselnöt och valnöt som ersättning för oljeväxter. Filmen bygger på intervjuer med Anders Lindén, sjätte generationen på gården och en av pionjärerna inom svensk Agroforestry. Varför agroforestry? Produktionen av mat behöver ta hänsyn till en växande brist på naturresurser – vatten, levande jordar och fossil energi, som blir alltmer påtaglig världen över. Agroforestrysystem har visat sig vara av extremt nytta för att stärka resiliensen i jordbrukssystem.

Av Maja Lindström Kling

Lördag 3 september

ÅRSMÖTE – Slow Food i Norden

Slow Food i Norden etablerades som paraplyorganisation för de nordiska Slow Food convivia och communities ii 2019. Föreningen är en gemensam förening som omfamnar alla Slow Food communities och nätverk i Norden. Slow Food i Norden är tillsammans med Eldrimner projektägare till Terra Madre Nordic 2022. Sedan etableringen har enbart funnits en interim styrelse, men nu är det dags att välja ordinära styrelseledamoter!

De goda nyheterna är också att vi nu vet, det kommer bli ett Terra Madre Nordic också i 2024 – detta meddelas direkt efter årsmötet.

Kom och var med till Slow Food i Nordens årsmöte. Du kan läsa mera om årsmötet, val till styrelsen, stadgar etc på hemsidan: https://slowfoodnordic.com/sfn-presentation/

Årsmötet äger rum kl. 10-11.30 i Konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus.

 

HUVUDSESSION: Good proteins (ENG)

Lördagens huvudsession famnar alla typer av protein så länge de är bra för planeten vilket är en av hörnstenarna för att skapa mera regenerativa och resilienta matsystem. Sessionen syftar mot ett helhetsperspektiv på protein och fokuserar på både växtbaserat, djur- och marina protein m.m.

Sessionen modereras av journalisten Dan Saladino, som ger en kort inspirerande presentation om ämnet. Korta introduktioner om t ex risken för avreglering av de nya GMO-teknikarna följs av diskussioner om t ex den välkända mottot: “Ät mindre kött men bättre” som redan för ca 10 år sedan blev kännt i Sverige. Ett annat exempel är diskussionerna kring hur man som konsument väljer matprodukter i jungeln av innovativa men också högtprosessade produkter som i dag finns på marknaden – om man gärna vill äta mat som är god, ren och rätvisa?

Om moderatorn: Dan Saladino är en matjournalist och presentatör på BBC Radio 4 The Food Programme. Han finslipade sitt journalistiska kompetenser på Radio 4’s undersökande program Face the Facts innan han specialiserade sig inom mat och lantbruk för mer än ett decennium sedan. Dan finns med på listorna ‘Progress 1000: The Evening Standard’s Most Influential People in Food and Drink’, The Telegraph’s Food Power List och han har mottagit James Beard Awards (USAs mest högprofilerade pris för matjournalism). Han har vunnit ett antal priser för hans radioarbete som också inkluderar hans ansträngningar for att dokumentera tap av biodiversitet runt om i världen. Han har rest genom Europa, Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika där han har dokumenterat världens mest hotade mat och matprodukter och försvinnandet av traditionella och ursprungliga matkulturer. 

Hans första bok “Eating to Extinction: The World’s Most Endangered Foods and Why We Need to Save Them – an epic journey into the history, culture and future of food” har publiserats av Jonathan Cape, och vunnit flera priser.

Lördagens huvudsession äger rum kl. 12-14 i Konferensrummet på Stora Skuggans Värdshus.

BBC – Dan Saladino

 

Samtal – Regenerativ odling “för dummies” (ENG)

Är du nyfiken på vad är regenerativ odling? Kom förbi och ställ alla frågor du undrar kring regenerativ odling och hur det gynnar vår planet och våra matsystem. Allt från jordens hälsa och fotosyntes till praktiskt kring odling och grödor. Regenerativa lantbrukare besvarar frågor.

Kom och ställ frågor och samtala kring regenerativ odling lördag 3 september kl. 14.30-15.30 i Smakverkstads-tältet.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.