Toimenpide-ehdotus: pikainen tarve hidastamiselle

—- Toimenpide-ehdotus:
Tämän kirjeen tarkoituksena on saada Slow Food -verkoston kaikki tasot mukaan systematisoimaan työtämme sekä arvioimaan ja hyödyntämään sen vaikutusta paremman maailman luomiseksi.

—- Aikajana
Tämä on asiakirja. Sen sisältämiin ideoihin tulisi tutustua ja keskustella niistä ennen koko verkoston yhteistä kansainvälistä Slow Food Congressia, jossa siihen sitoudutaan virallisesti yhteisesti seuraavaksi kriittiseksi toiminnan vuosikymmeneksi.

—- Työväline:
Tämä on työväline Slow Food -verkoston jokaiselle tasolle yksittäisistä jäsenistä paikallisryhmiin ja kansallisista järjestöistä paikallisiin ja temaattisiin yhteisöihin – yhteinen ohje, jonka avulla voimme tunnistaa ja asettaa tavoitteet, jotka pitävät meidät vastuullisena toisillemme.

Slow Foodin visiona on maailma, jossa kaikki ihmiset voivat syödä ruokaa, joka on hyvää heille, hyvää niille, jotka sitä kasvattavat ja hyvää planeetalle.

Slow Food on valinnut seuraavat kolme prioriteettia:
– Puolustaa biologista ja kulttuurista monimuotoisuutta, jotta useammat ruoanvalmistajat tuottavat…
– Kouluttaa, innostaa ja mobilisoida kansalaisia, jotta useammat kansalaiset valitsevat…
– Vaikuttaa julkisen ja yksityisen sektorin politiikkaan, jotta useammat yritykset ja instituutiot tukevat…

Hyvää, puhdasta ja reilua ruokaa kaikille

Toimitaan yhdessä ja tehdään ruoasta reilua ja kestävää

Read more: Call to action (Finnish)

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.